FukuFukuNyanko會行會走會答話貓貓

FukuFukuNyanko會行會走會答話貓貓

FukuFukuNyanko會行會走會答話貓貓


貓貓大全
尺寸和顔色


HK$ 388 ~ 388

包到的香港分貨點,轉發智能櫃/順豐詀到等約$30(到付)

貓奴無法抵抗的誘惑, 無敵可愛又識會行會走會答話的三隻明星貓貓, 只要你說一句, 貓貓就會重覆回答, 仲會一路講野一路擺下擺下行走, 非常有趣, 快啲帶貓貓返屋企同你傾計啦!

尺寸 : 22 x 14cm

電源 : AAA X 3個 (另外購買)

貓貓選擇 : 三色貓 / 黃貓貓 / 灰貓貓

**注意, 不可機洗**貓貓大全

貓貓大全是由一名資深絕對貓奴主理, 精心搜羅日本各式各樣可愛的貓貓貨品, 帶給每一位愛貓之人.

https://mb.japan178.com/index.php/jp178_new/index_pro_info/10830/